Warning: session_start(): open(/tmp/sess_c355f3d525f7d0cea88721daa31b6376, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: ) in /var/www/html/index.php on line 2
Bibliografia onomastyki - Instytut Języka Polskiego PAN

Instytut Języka Polskiego PAN
Pracownie: Metodologii gramatyki, Socjolingwistyki, Wielkiego Słownika Języka Polskiego, Antroponimiczna, Toponomastyczna, Dialektologii, Języka staropolskiego, Języka Kochanowskiego, Obserwatorium językowe, Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Historii języka polskiego, Łaciny średniowiecznej, Geografii lingwistycznej, Polszczyzny kresowej
Pracownicy: Żmigrodzki, Bajerowa, Bobrowski, Boryś, Cieślikowa, Czopek-Kopciuch, Dunaj, Fisiak, Gajda, Grochowski, Kucała, Laskowski, Malec, Okoniowa, Pisarek, Pisarkowa, Przybylska, Rieger, Smółkowa, Twardzik, Dzięgiel, Gruszczyński, Kowalik, Sieradzka-Baziur, Skowronek, Tyrpa, Waniak, Wronicz, Czesak, Maciąg, Leńczuk

Autor: Tytuł:
Nazwa źródła: Numer:
Miejscowość: Rok:
Sortuj według: Tryb wyświetlania
Rodzaj publikacji
Słowa kluczowe:


Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Antroponimikon sovremennogo belorusskogo goroda v dinamičeskom i sociolingvističeskom aspektah (na materiale russkoâzyčnyh ličnyh imen g. Vitebska). T. Skrebneva Vladimirovna. Minsk, 2010.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 367–372.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.).
Acta onomastica LII, 2011, s. 7–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Imiona starotestamentowe w kulturze podlaskich Żydów i chrześcijan.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 69–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX w. z regionu Podlasia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 90–106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XII, 2012, s. 187–198.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacj. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 11-24.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Slawizacja systemu antroponimicznego Żydów podlaskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 87–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Synkretyzm w antroponimii żydowskich i chrześcijańskich mieszkańców Podlasia
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 175–191.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. S. Abramowski
Opis bibliograficzny:O rodzie Abramowskich w ziemi liwskiej parafii Kałuszyn.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 77–142.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Abramska
Opis bibliograficzny:O nazwach własnych w polskim i angielskim przekładzie sztuki „Дракон” Eugeniusza Szwarca.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Rocznik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
T. XXII/1, 2017, s. 107–118,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 75-84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Herb powiatu zduńskowolskiego
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 85-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 12, 2012, s. 5-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Znak miejski Zduńskiej Woli
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 59-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Adamek
Opis bibliograficzny:Najpopularniejsze imiona nadawane w gminie Koszęcin w latach 2000–2009.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 8, 2012, s. 9–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Adamek
Opis bibliograficzny:Tabuizowanie imienia w Chinach
Nurt SVD
Nurt SVD. Kwartalnik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Pieniężno
R. XLVIII, z. 1 , 2014, s. 40-52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Charakterystyka funkcjonowania nazw własnych we współczesnej polszczyźnie, (w:) Dynamika spolocenckych zmien
Dynamika spolocenckych zmien a stratifikacia narodneho jazyka. Red. A. Galisova. Banska Bystrica
, 2012, s. 126-136
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Dorobek naukowy prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko w zakresie onomastyki.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 193–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 11–22.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Kulturowe konteksty nazw szczecińskich przedszkoli publicznych, (w:) Kulturowe konteksty języka
Kulturowe konteksty języka. Pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej. Szczecin.
, 2014, s. 9-26
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego.
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796. Szczecin, 2012, s. 257 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy szczecińskich dzielnic, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 253–261.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Peryfrazy ojkonimów polskich.
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
12, 2013, s. 7–27.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Piotr Zaremba jako \"onomasta\"
Przestrzeń i Forma
Space & Form. Przestrzeń i Forma. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Techonology
22, z. 3, 2014, s. 133-144,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 295–306
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:M. Ambrosiewicz
Opis bibliograficzny:Droga Suwałki – Sejny.
Wigry
Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.
Nr 4, 2014, s. 19–22,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Ambrosiewicz, J. Koncewicz
Opis bibliograficzny:Wigierskie anojkonimy. Cz. 1.
Wigry
Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.
Nr 3–4, 2015, s. 26–27,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Antroponimy w inskrypcjach nagrobnych nekropolii syberyjskiej wsi Wierszyna na tle antroponimikonu cmentarza na Podolu, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 43–59.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Gwarowe postacie niektórych onimów w gwarach polskich (na przykładzie polszczyzny kresowej Dwińska i wsi okolicznych oraz polskiej gwary wyspowej na Syberii), (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 17–26.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:O niektórych mikrotoponimach w wyspowej gwarze na Syberii, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 35–37.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Anders
Opis bibliograficzny:Krotoszyńskie kurhany
Kronika Wielkopolski
Kronika Wielkopolski. Wydawcy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1, 2018, s. 96-99.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Andrejczyk
Opis bibliograficzny:Nazwy kamieni szlachetnych w ”Słowniku wileńskim” i ”Słowniku języka Adama Mickiewicza”. Próba porównania
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIV, cz. 1 , 2013, s. 11-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:R. Anisimowicz
Opis bibliograficzny:Saga rodu Anisimowiczów
Zeszyty Wiejskie
Zeszyty Wiejskie. Pismo naukowe Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ. Łódź
z. 22, 2016, s. 527-541.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:B. Antoszczyk
Opis bibliograficzny:O rodzinie Siemiątkowskich. Część I. Cwetana vel Tsena i Józef Siemiątkowscy – z dworu w Tymienicach w świat.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 16, 2016, s. 141–158,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Antoszczyk
Opis bibliograficzny:O rodzinie Siemiątkowskich. Część II. Dwór w Wojsławicach i jego mieszkańcy na fotografii, w pamiętnikach i wspomnieniach rodzinnych.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 17, 2017, s. 29–53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie dzielnic, placów i ulic Katowic.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 6 , 2012, s. 7–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:O ekspresywności przezwisk i wyzwisk (na przykładzie powieści kryminalnej \\\\\\\"Wszystko czerwone\\\\\\\" Joanny Chmielewskiej).
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 9 , 2014, s. 11–18.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Procesy wpływające na kształtowanie się nazw miejscowych kiedyś i dziś.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 7 , 2013, s. 9–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu korzeni współczesnego miasta Chorzów oraz etymologia nazw jego pierwszych kolonii., (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2014, s. 5–11.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arndt
Opis bibliograficzny:O imionach na Śląsku
Strony
Strony. Czasopismo społeczno-kulturalne. Opole
3/4, 2011, s. 250-260.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor: B., A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Ruda Śląska w nazwy zaklęta. Onomastykon z antologią tekstów źródłowych.
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP, Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska, 2018, s. 886
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Bąba
Opis bibliograficzny:Wielką czy małą literą? Przymiotnik pochodzący od osobowej nazwy własnej jako komponent frazeologizmu.
JPol
Język Polski. Kraków
XCII, 2012, s. 70–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:A. Bańkowski (1931–2014) jako onomasta.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 23–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:…a vado in Pruthenico Singurbrast et in Polonico Sgers nominato…
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 171–199.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:E. Zając, Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 118 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 315–326,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Glosa czy nazwa terenowa? O dwóch dyskusyjnych miejscach XV-wiecznych ksiąg ziemskich.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 4, 2017, s. 49–58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Is the Prosody of Slavic *pergyńi Really Not Reconstructible? , (w:) Essays in the History of Languages and Linguistics
Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of His 60th Birthday. M. Németh, B. Podolak, M. Urban (eds.). Kraków: Księgarnia Akademicka
, 2017, s. 81–105.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o nazwach Dniestru i Dniepru, (w:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: PAU–UJ.
, 2014, s. 59–76.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Kłopoty z nazwą Bizoręda, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 225–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki – komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 12
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 401–442,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Przedsłowiańska warstwa nazewnicza północnego Mazowsza – poprawki i uzupełnienia (dorzecze Narwi)
Linguistica
Linguistica [Ljubljana]. Journals of Faculty of Arts. [Ljubljana
LV (1) , 2015, s. 29–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Przerośl — próba rekonstrukcji ewolucji znaczenia apelatywu topograficznego
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 323–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Tzw. akcja UN-owska (1954?–1970?) – projekt, przebieg, efekty, próba oceny
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 291-313.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Uwagi do artykułu Pawła Swobody „Hydronim Szywra – efekt polsko-niemieckich kontaktów językowych”
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 326–340,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Wkład Andrzeja Bańkowskiego w badania nad słowiańskim złożem apelatywnym w toponimii polskiej, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 95–107
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W obronie kartografii. Polemika wokół lokalizacji i identyfikacji jezior luboskich
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Warszawa.
5, 2017, s. 79-93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej. Przypadek ziem polskich. Cz. 2.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. XII, nr 2 , 2017, s. 153-163.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Część I
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Kraków
XII (1), 2017, s. 167–181.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Z polskiej etymologii toponimicznej II (5. Nacpolsk (i Necpaly), 6. Jeszcze o Cichmianie, 7. Puronket i Tarnakal), (w:) Studiï z onomastyky ta etymolohiï
Studiï z onomastyky ta etymolohiï. [Kyïv]
, 2013, s. 7–18.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Sz. Babuchowski
Opis bibliograficzny:Imię, które znaczy.
Gość Niedzielny
O tradycji nadawania imion, też o modnych i dziwacznych imionach nadawanych dzieciom w Warszawie, np. Żyraf, Thorgal, Niunia, Calineczka, Myszon.
LXXXVIII, nr 10, 2011, s. 44-45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Bachórz
Opis bibliograficzny:EDWARDOWI BREZIE (1932–2017) po sąsiedzku.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 604–609,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Baczyńska
Opis bibliograficzny:Dziewczyna jak malina. Żeńskie imiona roślinne w Polsce.
Maska
Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy. Kraków
27, 2015, s. 93-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Baduń-Grabarek, J. Grabarek
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich
Rocznik Przekładoznawczy
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
T. 7, 2012, s. 11-26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:„Co na to słownik? Co na to zasady pisowni? Milczą, wciąż pozwalają…” O ”MAKARą (nie?)
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. 8, nr 1, 2013, s. 7-17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym na przykładzie szkół trójmiejskich.
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. XIII, nr 2, 2018, s. 16-29,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:Tendencje nominacyjne we współczesnym trójmiejskim nazewnictwie osiedli i budynków mieszkaniowych, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 1. Red. M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 119–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Badyda, L. Warda-Radys
Opis bibliograficzny:W żartach, ale na serio – odwołania do polskiej rzeczywistości politycznej w toponimii fikcyjnego kraju San Escobar
JPol
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
R. XCVIII, nr 3, 2018, s. 49–64,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Baj
Opis bibliograficzny:Zur morphoologischen Struktur der kosmetischen Produktnamen
Germanica Wratislaviensia
Germanica Wratislaviensia. Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław
133, 2011, s. 65-77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Bajda
Opis bibliograficzny:Przemiany historyczne oraz współczesne funkcjonowanie wybranych nazw koloru niebieskiego we francuskim i polskim słownictwie producentów farb, artystów i historyków sztuki
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 49, 2018, s. 7-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Lechniccy
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 2, 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Limonowie. Cz. 1. Brat starszy
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 3 , 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Meissnerowie, Lutosławscy i inni. Cz. 1
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 10 , 2016, s. 61-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Meissnerowie, Lutosławscy i inni. Cz. 2
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 11 , 2016, s. 62-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Wysłouchowie
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXV, nr 7/8 , 2018, s. 90-91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Zieleńczykowie. Dom różnych światów
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 9, 2016, s. 62-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Żygulscy. Cz. 2. Kontynuacje
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 1 , 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Bakinowska
Opis bibliograficzny:Rola materiałów kartograficznych w badaniu średniowiecznych miast północnego Śląska
Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubuskie Materiały Konserwatorskie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
T. 11, 2014, s. 161-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Bąkowski
Opis bibliograficzny:Herb Stanisławowa
Rocznik Stanisławowski
Rocznik Stanisławowski. Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Stanisławów
z. 3, 2015, s. 19-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Bąkowski, T. Czajkowski, A. Plichta
Opis bibliograficzny:Rody stanisławowskie. Rodzina Bąkowskich
Rocznik Stanisławowski
Rocznik Stanisławowski. Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Stanisławów
z. 4, 2016, s. 49-82.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. Bąk
Opis bibliograficzny:Poprawność polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich nazw osobowych
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka Stosowana. Przegląd. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa
T. 8, 2013, s. 27-41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Sr ́amka
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIX, [nr] 2, 2019, s. 269-271.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Mˇeˇsek nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka. Jm ́ena prvn ́ıho polsk ́eho vladce a jeho ˇcesk ́e manˇzelky
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIX, [nr] 2, 2019, s. 181-193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza), (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 21–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Banach
Opis bibliograficzny:Zły Niemiec i leniwy Włoch, czyli stereotypy etniczne na przykładzie tekstów kabaretowych, (w:) Język w Poznaniu 10
Język w Poznaniu 10. Red. J. Aptacy, V. Frankowska, B. Mikołajczyk, K. Waliszewska, M. Woźniak, M. Woźnicka, W. Zabrocki. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2018, s. 11-25.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Banach
Opis bibliograficzny:Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku.
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
XII, 2014, s. 49–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Banacki
Opis bibliograficzny:Rola leśników i myśliwych w zachowaniu historycznych i tradycyjnych nazw topograficznych
Rydwan
Rydwan. Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kociewskiej. Starogard Gdański
9, 2014, s. 336-339.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Ad ius civile suscepti”. Antroponimy poznaniaków w rejestrach przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 117–125.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Architektura namingowa: relacje między nazwą własną a marką, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 77–90
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o cechach językowych nazwisk na podstawie poznańskich "Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego" (XVI-XVIII w.).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 106–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Mens sana in corpore sano. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 43–58.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793).
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 260 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Patronimika obywateli poznańskich (XVI–XVIII wiek)
PF
Prace Filologiczne
LXII, 2011, s. 37–48,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Poznańskie ”album civium”. Charakterystyka właściwości graficznych i językowych dokumentu
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań
T. XVIII, z. 1 , 2011, s. 75-88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikowania obywateli poznańskich i wskaźniki stabilizacji ich nazwisk na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 43–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Status społeczny nosicieli nazwisk – poznańskich obywateli miejskich z lat 1575–1793.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 5–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Lublin, 2010.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XVIII, z. 2, 2011, s. 147–157.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Bańka-Kowalczyk
Opis bibliograficzny:Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku)
OSG
Onomastica Slavogermanica. Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filologiczny. Wrocław
T. XXX, 2011, s. 223-235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. E. Piotrowska, M. Majdak, M. Bańko
Opis bibliograficzny:Andrzej Bańkowski, ”Słownik etymologiczny języka polskiego”, Warszawa, 2000
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 6, 2013, s. 88-92.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Baran
Opis bibliograficzny:Przyimek ”na” w konstrukcjach z nazwami niektórych państw (”Białoruś”, ”Litwa”, ”Łotwa”, ”Słowacja”, ”Ukraina”, ”Węgry”) w miejscowniku i bierniku.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 6, 2018, s. 92-102,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:T. Baranowski
Opis bibliograficzny:Zmienny obraz wczesnej historii Kalisza. Dowody i hipotezy
Rocznik Kaliski
Rocznik Kaliski. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu
T. XLI, 2015, s. 11-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Ł. Baranowski
Opis bibliograficzny:Najstarsze wykazy mieszkańców ziemi janowskiej (XVI-XVII w.)
Janowskie Korzenie
Janowskie Korzenie. Pismo regionalne ziemi janowskiej. Janów Lubelski.
16, 2011, s. 52–55,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. J. Barański
Opis bibliograficzny:Toponim Beskid w „Dziejopisie Żywieckim”
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
43, 2011 (2012), s. 195-201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Barciński
Opis bibliograficzny:Czarni Rycerze i strategia Lady Makbet. Metafory w biznesie i ich tłumaczenie.
Podkarpackie Forum Filologiczne
Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
, 2011, s. 7-14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Leon Kaczmarek (1911–1996)., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 29–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Pamięci Profesora Michała Łesiowa (1928-2016).
Etnolingwistyka
Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury. Wyd. UMCS w Lublinie. Lublin
[Vol.] 29 , 2017, s. 7-9.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Rola etymologii w rekonstrukcji językowego obrazu świata
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. VIII, nr 2, 2013, s. 233-245.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Barwiński
Opis bibliograficzny:Podlasie jako region pogranicza
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
T. 3, 2014, s. 281-306.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Batura
Opis bibliograficzny:Miasta województwa podlaskiego. Zawiera rec. książki: A. Cz. Dobroński, Miasta województwa podlaskiego. Białystok 2014
Rocznik Augustowsko-Suwalski
Rocznik Augustowsko-Suwalski. Czasopismo naukowe wydawane przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach i Archiwum Państwowym w Suwałkach
T. 14, 2014, s. 275-277. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Les contacts linguistiqes sur le territoire du Grand Duché de Lituanie (GDL), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 155–167.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:O żydowskiej toponimii Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 73–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Początki i pogranicza polszczyzny.
Kraków, 2018, s. 212 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Problem przedsłowiańskiej hydronimii ziem polskich, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 75–94
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk, S. Sarek
Opis bibliograficzny:Prof. dr hab. Maria Karpluk.
Summarium
Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II. Lublin
R. XLV, 2016, s. 113-114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Tabliczki z Podebłocia w świetle inskrypcji greckich na Rusi Kijowskiej
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. 14, 2014, s. 143-150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:[Red.] L. Bednarczuk, A. Bochankowa, S. Widłak
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]
Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2014, s. 487
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:Red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel.
Opis bibliograficzny:Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków, 2014, s. 360 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Bednarczyk
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w rosyjskiej wersji Pana Kleksa (gra słów, kontekst, intertekstulany i kulturowy a czytelnik dziecięcy), (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 311–327.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:O. Belej, H. Sojka-Masztalerz
Opis bibliograficzny:Ojkonimia ukraińska w kontekście procesów dekomunizacyjnych Europy środkowo-wschodniej końca XX–początku XXI wieku
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 259–272,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. C. Belzyt
Opis bibliograficzny:Kaszubi w świetle pruskich danych spisowych w latach 1827–1911.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 194–235,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:I. Benenowska
Opis bibliograficzny:Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 15–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Benenowska
Opis bibliograficzny:Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic. Zawiera rec. książki: J. Kuć, Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2012, 204 ss.
Studia Slavica
Studia Slavica. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski. Opole
18, [cz.] 2, 2014, s. 303-307. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Bereta
Opis bibliograficzny:ŚLĄSK – WIEŚ CZY MIASTO, TRADYCJA CZY ZMIANA?
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach.
5, 2014, s. 18–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Berezowski
Opis bibliograficzny:The article vs. the artist. The demise of the definite article in the names of popular music groups
Anglica Wratislaviensia
Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia. Wrocław
50, 2012, s. 125-135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:T. Białecki
Opis bibliograficzny:Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego.
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Szczecin.
XXVI, z. 4, 2011, s. 153–172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:T. Białecki
Opis bibliograficzny:Słownik wszystkich nazw geograficznych Pomorza Zachodniego (nazwy urzędowe miejscowości i fizjograficzne, tymczasowe z lat 1945-1948, zwyczajowe, nazwy błędne, nie posiadające urzędowego zatwierdzenia; stan na 1 I 2018).
Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin, 2018, s. ss. 687.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Białek
Opis bibliograficzny:Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu
Rocznik Przekładoznawczy
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
T. 9, 2014, s. 281-301.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:”Cognati” czy ”agnati”? Przyczynek w sprawie rodu u pogańskich Prusów
Pruthenia
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
T. 9, 2014, s. 183-205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą). Zawiera rec. książki: E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą). Warszawa 2013
KM-W
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Olsztyn
2, 2014, s. 295-298. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Nieznany wilkierz miasta Giżycka.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 14, 2013, s. 39–48,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525.
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
4, 2012, s. 735–746.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Ród herbu Kot Morski (XIII–XV wiek).
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
1, 2011, s. 3–31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Ród Wyszeliców.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 13, 2012, s. 25–39,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek).
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Olsztyn , 2012, s. 262 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Bielicki
Opis bibliograficzny:Dobrzyński ród Bielickich. Materiały do biografii rodziny.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
VIII, 2015, s. 197–235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda).
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
10, 2011, s. 33–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
14, 2015, s. 43–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XX, z. 2, 2013, s. 47–58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie Łodzi.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2012, s. 264 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne, varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim).
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
11, 2012, s. 37–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Karasiński, D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń (red.)
Opis bibliograficzny:Profesor Maria Kamińska.
Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 106. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, 2011, s. 80 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:generalia, varia
Autor:J. K. Bieńkowski
Opis bibliograficzny:Hydronimia na tle oronimii Gór Kaczawskich
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXVII, 2011, s. 91-120.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Biernat
Opis bibliograficzny:Uzdrowiska - ”wyspami ciszy” w krajobrazie Polski?
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sosnowiec
33, 2016, s. 79-93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Biesaga
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo zajęć fitnesowych (źródła i mechanizmy produktywności)
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 5, 2014, s. 64-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biesaga
Opis bibliograficzny:Paryska, Marzycieli, Dożynkowa... - nazewnictwo ulic krakowskich suburbiów odbiciem procesu tworzenia się nowych wspólnot lokalnych., (w:) Kultura codzienności, codzienność w kulturze
Kultura codzienności, codzienność w kulturze. Red. R. Mielczarek, M. Skorzycki, A. Sołtys, B. Sułkowski. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. Łódź
, 2014, s. 43-52.
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:M. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw jaskiń, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego
Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
, 2011, s. s. 44.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Arboretum onimiczne
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 381–400.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Bułgarskie publikacje onomastyczne.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 211–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:J. Krško, Úvod do toponomastiky. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. Banská Bystrica 2014, 175 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Kraków
LIX, 2015, s. 445–447,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców.
Wydawnictwo Rytm. Kraków, 2011, s. 211 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:U. Bijak, P. Swoboda
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego. Pochodzenie – Frekwencja – Geografia.
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu. Grójec, 2011, s. 346 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).
Prądnik
Prądnik. Prace i Materiały im. prof. Władysława Szafera. Ojców
22, 2012, s. 109–114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XIII: Sa-Si
Kraków, 2016, s. 215 s. + II
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XII: Ru-Rż.
Kraków, 2015, s. 168 s. + II.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XI: Rę-Rs.
Kraków, 2015, s. 146 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XIV: Sk-Sn
Kraków, 2017, s. 197 s. + III
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:Red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. X: Ra-Re.
Kraków., 2015, s. 160 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XV: So-Stą
Kraków, 2018, s. 231 s. + IV
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne.
Wydawnictwo FALL. Kraków, 2013, s. 308 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 61–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 145-156.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Potamonyms of the Vistula river basin as a part of cultural heritage, (w:) Sea Names: Heritage, Perception and International Relations
Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21st International Seminar on Sea Names. Helsinki, Finland, 23–26 August 2016. Ed. by The Society for East Sea. Seoul
, 2015, s. 31–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 29–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Rozwój polskiej terminologii toponomastycznej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 91-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Transonimizacja, czyli „wędrówki nazw”
Folia onomastica Croatica
Folia onomastica Croatica, red. A. Frančić. Zagreb
knj. 26, 2017, s. 1–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 11 (2), 12 (1). Red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2011, 197 s., i 2012, 190 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 316–317.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 1 (14), 2 (15), red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2013, 193 I 247 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 431–435.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nry 7, 9 (2), 10 (1). Red. A. K. Matveev. Ekaterinburg 2009, 2010, 2011, 189, 144, 230 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 257–259.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, red. E. L. Berezovič, nr 1 (18), 2 (19), Ekaterinburg 2015, 269 i 212 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 442–445.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:„Voprosy onomastiki\\\", red. E. L. Berezovič, t. 13, nr 1–2, 2016, 272 + 252 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 318–320.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy onomastyki, t. 14 (No 1, 2, 3), red. E. L. Berezovič, Ekaterinburg 2017, 207 s., 157 s., 247 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 360–362,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 317–332.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Z leksykografii onomastycznej.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 105–123.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Orts- und Familiennamen in den „Ortyle ossolińskie”, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 27–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Slawische Personen namen in Ortsnamen des ehemals altsorbischen Sprachgebietes: Entwurf eines Nachschlagewerkes, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 25-38
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:E. Binkuńska
Opis bibliograficzny:Jak zwracamy się do małych dzieci
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIII, z. 5, 2013, s. 377-386.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów (na przykładzie nazw terenowych gminy  Kolno w województwie podlaskim).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 17–30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:B. Ziajka, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim). Kraków 2014, ss. 466.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/2, 2016, s. 175–178,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Chrematonimia jako fenomen współczesności.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2011, s. 520 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Derywacja słowotwórcza w antroponimach przezwiskowych socjolektu młodzieżowego.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 149–166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
XVIII/2, 2016, s. 5–16.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Funkcja kumulatywna nazw własnych a etniczne stereotypy językowe, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 39-50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:H. Górny. Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków, 2013.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 99–102.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Imiona ludzi jako nazwy zwierząt, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 33–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, zoonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Incipity z komponentem proprialnym w pieśniach ludowych Gustawa Gizewiusza
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 447–459.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Kurwożej z Główki na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 69–77.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 19–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 59–78.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierząt.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 4, 2014, s. 17–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy wód płynących na Warmii i Mazurach powiązane etymologicznie z wyrazem młyn, niem. Mühle.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 5–19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Osobowe nazwy apelatywne uczestników kiermasu w utworze Kiermasy na Warmii Walentego Barczewskiego, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 81–94.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych.
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2016, s. 132 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Sposoby nominacji w zakresie współczesnego nazewnictwa wędlin i wyrobów garmażeryjnych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 39–50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Olsztynie.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 207–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 195–205.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Współczesne problemy badawcze hydronimii polskiej.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XX/2, 2018, s. 25–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:R. Bizior
Opis bibliograficzny:Wieluński słownik biograficzny. Zawiera rec. książki: Wieluński słownik biograficzny. T. 1-2. Wieluń 2014
Przegląd Archiwalno-Historyczny
Przegląd Archiwalno-Historyczny. Wyd. Archiwum Państwowe w Poznaniu i Instytut Historii UAM. Poznań
T. 2, 2015, s. 194-200. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Błaszczyk, P. Zawilski
Opis bibliograficzny:Pradzieje ziemi dobryszyckiej
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Polskie Towarzystwo Historyczne w Radomsku
T. 9, 2014, s. 9-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Bławat
Opis bibliograficzny:Socio-cultural origin of localities in Cornwall
Zeszyty Wydziału Humanistycznego
Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
T. 9, 2014, s. 171-189.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Bloch, P. M. Pogodziński
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne osadnictwo odkryte w Kościelnej Jani na stanowisku 13, gm. Smętowo Graniczne. Wstępne wyniki badań.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
9, 2014, s. 75–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bloch-Pogodzińska, P. M. Pogodziński
Opis bibliograficzny:Ziemia Pirsna w świetle źródeł archeologicznych
Kościerskie Zeszyty Muzealne
Kościerskie Zeszyty Muzealne. Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Kościerzyna
z. 9, 2015, s. 59-67.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Marian Kucała (2 III 1927 - 20 X 2014). Wspomnienie.
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. Kraków
T. XIII, 2015, s. 11-12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Profesor Marian Kucała (2 III 1927-20 X 2014).
BiulPTJ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Kraków
z. LXXI, 2015, s. 5-8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. VII, nr 2 , 2012, s. 267-279.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:N. Boczek
Opis bibliograficzny:Nazwisko ”Kotarba//Koterba” w świetle geografii językowej.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 10, 2018, s. 98-103,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:L. Dacewicz. Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Białystok, 2012.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 3, 2015, s. 649–653.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Metafory z nazwami własnymi w strukturze jako wykładnik wartościowania (na materiale polskiej i rosyjskiej publicystyki prasowej).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. XVI, 2016, s. 165-173.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako podstawa kontaminacji (na materiale prasowym), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 95–106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w funkcji metaforycznej (na polskich i rosyjskich przekładach prasowych).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 187–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Rola nazw własnych w publicystycznych tekstach prasowych.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/3, 2016, s. 7–18,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Wartości konotacyjne wybranych toponimów (na materiale publicystyki prasowej), (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 307–317
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:M. Bohr
Opis bibliograficzny:Bycz, Drohomil, Przybyszów i Szymocin. Archiwalne stanowiska z okresu wpływów rzymskich ze Środkowego Nadodrza
Archeologia Środkowego Nadodrza
Archeologia Środkowego Nadodrza. Wyd. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
T. 12, 2015, s. 233-257.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Czyżew w metrykaliach z lat 1808-1867
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 14, z. 1 , 2018, s. 93-157.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Mateusz Ślepowroński (ok. 1752-1830) ze Ślepowronów i jego rodzina
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 12, 2016, s. 55-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Miecznik Józef Ołdakowski i rodziny jego potomków. Babcine opowieści – Nadrowscy
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. XIII, 2017, s. 181-195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Zanim zniknęły z mapy Janowięta... O rodzinie Boguckich ze Ślepowronów-Janowiąt
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 11, 2015, s. 127-145.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak, J. Bojarski
Opis bibliograficzny:Chełmno i Toruń. Początki miast na ziemi chełmińskiej
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIII, 2015, s. 83-105.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Bojarski
Opis bibliograficzny:Gród w Ostrowitem (Napolu) na ziemi chełmińskiej - od centrum opolnego do włości rycerskiej
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 75-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Bojarski, W. Chudziak, M. Weinkauf
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie. Badania w latach 2012-2013
Acta Archaeologica Pomoranica
Acta Archaeologica Pomoranica. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Stargardzie
T. 5, 2015, s. 155-166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Boksa
Opis bibliograficzny:Chłapowscy w Poznaniu
Kronika Miasta Poznania
Kronika Miasta Poznania. Kwartalnik poświęcony historii i współczesności Poznania. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań
1, 2018, s. 169-184.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:B. Bolesta-Wrona
Opis bibliograficzny:Nekotorye osebennosti nominacii ˇcasov na osnove ojkonimov.
Linguodidactica
Linguodidactica. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
T. XXI, 2017, s. 75-83,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Bonczkowski
Opis bibliograficzny:Rejestry łąk z 1606 roku.
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XIX, 2011, s. 239–257.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:W. Bondyra
Opis bibliograficzny:Lubycza i starostwo rzeczyckie w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, (w:) Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura
Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura. Red. M. Koper. Lublin–Lubycza Królewska
, 2017, s. 61–74
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Boniecka-Stępień
Opis bibliograficzny:Historia żydowskiej Falenicy ukryta w nieznanej mapie
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Praca zbiorowa pod red. R. Lewandowskiego. Wydawnictwo Świdermajer. Józefów
T. 2, 2016, s. 83–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Borciuch
Opis bibliograficzny:Profesor Michał Łesiów (3.05.1928 – 15.07.2016).
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa
R. LXV, nr 3 , 2016, s. 632-633.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Borkowski, A. Kuczkowski
Opis bibliograficzny:Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Wyd. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Słupsku
42, 2014, s. 19-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Borkowski, A. Kuczkowski
Opis bibliograficzny:Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
Materiały Zachodniopomorskie
Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie
T. 10, z. 1, 2013, s. 237-253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Lubomirscy i początki ich władzy w Rzeszowie.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVII, 2015, s. 29–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Początki Głowowa, dzisiejszego Głogowa Małopolskiego.
Rocznik Kolbuszowski
Rocznik Kolbuszowski. Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej.
T. 16, 2016, s. 295–318,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Podział latyfundium rzeszowskiego przez synów Hieronima Augustyna Lubomirskiego w XVIII wieku.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVI, 2014, s. 21–38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:Czy firmonimy można rozpatrywać w kontekście projektowym? Wprowadzenie do problematyki badań
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 2, 2019, s. 167-178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:Czy istnieje ”język wildecki”?
Kronika Miasta Poznania
Kronika Miasta Poznania. Kwartalnik poświęcony historii i współczesności Poznania. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań
2, 2015, s. 104-109.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:”Hebros niosący srebro...”, czyli o płowdiwskich hydronimach i innych nazwach związanych z wodą
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
3, 2012, s. 33-38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Borowiak, A. Sieradzki
Opis bibliograficzny:Heortonimy łacińskie i polskie w siedemnastowiecznych dokumentach sądowych Pobiedzisk (prolegomena badawcze), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 51-62
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:\"Tam gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają\". O nazwach bułgarskich winnic i win., (w:) Małe przyjemności
Małe przyjemności: katalog słowiański. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović. Wyd. \"scriptum\". Kraków
, 2016, s. 333-344.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:G. Borowski
Opis bibliograficzny:Rejon Środy Śląskiej w pradziejach i wczesnym średniowieczu jako przykład obszaru ”pomiędzy”
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. Czasopismo Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
T. LIII, 2011, s. 151-166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bortliczek
Opis bibliograficzny:I. Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska Cieszyńskiego XIX wieku. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 303–306.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Borun
Opis bibliograficzny:Przyczynek do badań nad wielojęzycznymi nazwami miejscowymi na mapach internetowych.
Folia Turistica
Folia Turistica. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Kraków
42, 2017, s. 203-224,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Boryś
Opis bibliograficzny:Słowiańskie słowniki etymologiczne.
Rocznik Slawistyczny
Rocznik Slawistyczny. The Committee on Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Warszawa
LX, 2011, s. 15–70.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzński
Opis bibliograficzny:Profesor Jerzy Treder (1942-2015). Kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
T. XVII, 2015, s. 419-424.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bralczyk
Opis bibliograficzny:Protazy, Janusz i Syntia. Rozmawia Piotr Świątkowski.
W Drodze
W Drodze. Miesięcznik. Poznań.
nr 10, 2018, s. 10-19,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 63-74.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Epitety i wyrażenia dotyczące Matki Bożej z \\\"Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMPanny\\\".
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
T. 9, 2015, s. 13-29,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona dwuczłonowe analogiczne (wtórne).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 19–43.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona pochodzące od nazw bóstw germańskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 79–88.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona wywodzące się od imienia Boga: Elohim
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
8/1, 2013, s. 18–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona złożone typu Anna Maria, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 203–210.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska obywateli polskich od zawodu masarza, (w:) Niejedno ma imię...4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 51–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska obywateli polskich, wywodzące się od wyrazów nazywających duchownych
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
6, 2011, s. 32–48.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska pochodzące od wyrazu dobroć, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 53–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska typu \\\"Amberg\\\", \\\"Andag\\\".
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 9–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy osobowe związane z pojęciem rodziny, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 95–112.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXIX, 2012, s. 45–80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 35–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie. [Cz.] 4.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 15–49.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie (III).
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVI, 2011, s. 6–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie (V), (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 33–44.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Pamięci Profesora Jerzego Tredera, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 3. Red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2016, s. 24–26.
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Podstawa woda w antroponimii polskiej, (w:) Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Red. A. Gałkowski, R. Gliwa. Wyd. UŁ, Łódź
, 2016, s. 49-58
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Trójca Święta w ”Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań
T. XX, z. 2 , 2013, s. 73-83.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Bronicki, J. Gurba
Opis bibliograficzny:Mikroregion włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu
Rocznik Chełmski
Rocznik Chełmski. Rocznik historyczny. Chełm
T. 19, 2015, s. 11-53.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Bronikowska, A. Krawczyk-Wieczorek
Opis bibliograficzny:Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym ( na podstawie prac nad PoliMorfem)
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 29–41,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Saloni, Z. Bronk
Opis bibliograficzny:Kłopotliwy wyjątek – „w/pod Zakopanem”
JPol
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
R. XCVIII, nr 1, 2018, s. 18–34,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:M. Broszko
Opis bibliograficzny:Zarys badań archeologicznych w krypcie kościoła pw. św. Jana w Sieniawie. Sieniawa jako miasto rodu Sieniawskich
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Jarosław
T. 24, 2018, s. 208-240.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Brzeziński
Opis bibliograficzny:Wkład profesora Bodgana Walczaka w kształtowanie zielonogórskiego środowiska językoznawczego, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 219–221.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Brzostowicz
Opis bibliograficzny:Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty
Slavia Antiqua
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.
T. LIX, 2018, s. 97-119.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Brzostowicz
Opis bibliograficzny:Wielkopolska XII i XIII wieku w świetle badań archeologicznych
Fontes Archaeologici Posnanienses
Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis. Poznań
vol. 51, 2015, s. 55-72.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Brzozowski
Opis bibliograficzny:Gmina Niemce.
Wyd. Gmina Niemce; Lobosoft II Sp. z o.o. Niemce , 2019, s. ss. 96.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2012, s. 79–99.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:„W połowie szczecińskie, w połowie marchijskie”. Zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie rodów mieszkających w Granowie na ziemi choszczeńskiej.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
IV, 2012, s. 113–138,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, 36, 2014, i 37, 2015, red. Tamás Farkas, Budapest.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 433–438.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, nr 39, red. T. Farlas, Budapeszt 2017, 304 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 356–358,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, red. Tamás Farkas, nr 38, 2016, 330 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 314–316.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:P. Franczak, K. Buczek
Opis bibliograficzny:Historia poznania, rozmieszczenie i zróżnicowanie jaskiń Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. 56–57.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Buczek
Opis bibliograficzny:Perevod liˇcnyh imen na primere perevoda pesy ”Luˇcˇse netu togo svetu” Olega Bogaeva.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka.
z. 10, 2018, s. 9-18,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Lisiecki, P. Weszpiński, R. Wodzicki, P. Stryczyński, A. Sołtan, J. Sawicki, A. Sheybal-Rostek, A. Przybyliński, J. Kaczorowski, A. Buczyński, K. Michalski, P. Lech, M. Malinowski, C. Król
Opis bibliograficzny:Praski ”groch z kapustą”, czyli o nazewnictwie prawobrzeżnej Warszawy.
Kronika Warszawy
Kronika Warszawy. Archiwum Państwowe w Warszawie. Warszawa
1, 2017, s. 23-48.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:M. Budzińska
Opis bibliograficzny:Relacje między polskimi i niemieckimi urbanonimami na przykładzie nazewnictwa wrocławskich obiektów miejskich.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXIX, 2012, s. 163–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Budz
Opis bibliograficzny:Franciszek Chowaniec Suchowian
Prace Pienińskie
Prace Pienińskie. Wyd. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Szczawnica
T. XXV, 2015, s. 484-486.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:F. Bujak
Opis bibliograficzny:W sprawie kartografii historycznej.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
3, 2015, s. 17–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Buko
Opis bibliograficzny:Ośrodki centralne a problem najstarszego ”patrymonium” dynastii Piastów
Archeologia Polski
Archeologia Polski. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
T. LVII, z. 1/2 , 2012, s. 133-159.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Buko
Opis bibliograficzny:Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX-X wieku w świetle danych archeologii
Studia nad dawną Polską
Studia nad dawną Polską. Wydawnictwo: Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gniezno
T. 4, 2015, s. 37-61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Bukowska
Opis bibliograficzny:Osiemnastowieczne deskrypcje i nominacje onimiczne miejsc terenowych. Proces onimizacji na przykładzie akt wizytacji Kościoła katolickiego diecezji przemyskiej.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LXII, z. 6, 2014, s. 75–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Bura, K. Prędka
Opis bibliograficzny:Historia zapisana w nazwach ulic Brna. Klasyfikacja semantyczna.
Bohemistyka
Bohemistyka. Kwartalnik. Czasopismo poświęcone problemom języka i literatury czeskiej. Poznań.
XIII, nr 4, 2013, s. 266–285.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Burchacka
Opis bibliograficzny:Przezwiska uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Działdowie. Analiza formalna i znaczeniowa.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 31–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I. Burkacka
Opis bibliograficzny:SIWZ, siwz czy s.i.w.z.? Uwagi o skrótowym zapisie nazw wielowyrazowych
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 3, 2015, s. 51-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność, varia
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Delikatne mussnięcie MONstrualną dziurą, OBAMERYKA, Futbol w czasach zarazy – o recepcji nagłówków prasowych i telewizyjnych oraz sloganów reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 28–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Kontaminacje jedno- i wielowęzłowe w nagłowkach prasowych I komunikatach reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 42–52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników w prasie sportowej.
Język. Komunikacja. Informacja
Język. Komunikacja. Informacja. Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań
T. XI, 2016, s. 14-33,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Gąsienica Byrcyn
Opis bibliograficzny:Kozie nazwy w Tatrach
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kraków.
LXXIX, 2013, s. 153–166,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Caffarelli, A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:II premio del direttore dell’Istituto della Lingua Polacca ad Aleksandra Cieślikowa.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XVII/1, 2011, s. s. 342.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Całka, F. Zwierzyński
Opis bibliograficzny:Folwark starogrodzki i jego właściciele.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXI, 2013, s. 59–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Caputa-Jurasz
Opis bibliograficzny:Do Bojków, na Węgry, Pawlusie, Księżarka. O pochodzeniu nazw dzielnic, osiedli i ulic Żywca oraz przykłady podobnych nazw terenowych na Żywiecczyźnie.
Gronie
Gronie: historia, kultura, sztuka. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Żywiec
15, 2015, s. 49-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Ceglińska
Opis bibliograficzny:Rabsztyn. Rodzina Manterysów
Ilcusiana
Ilcusiana. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Olkusz
1, 2014, s. 94-131.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Cepil, T. Figlus
Opis bibliograficzny:Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem
Biuletyn Uniejowski
Biuletyn Uniejowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
06, 2017, s. 91–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Cepil, T. Figlus
Opis bibliograficzny:Wybrane zagadnienia toponimiczne w kontekście przemian osadniczych na przykładzie gminy Szadek
Biutektyn Szadkowski
Biutektyn Szadkowski. Czasopismo mieszkańców Ziemi Szadkowskiej. Łódź
T. 18, 2018, s. 21–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chabińska
Opis bibliograficzny:Osada kultury pomorskiej w Odrach, stan. 2, gm. Czersk
Pomorania Antiqua
Pomorania Antiqua. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Gdańsk
T. 27, 2018, s. 163-201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Chańko
Opis bibliograficzny:Genealogia rodziny Miziołków. Zawiera rec. książki: E. Miziołek, Genealogia rodziny Miziołków. Łodź 2012.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Wydawnictwo poświęcone dziejom Łodzi i ziem województwa łódzkiego. Łódź
T. LXI, 2014, s. 221-222. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Charczuk
Opis bibliograficzny:Historia dóbr ziemskich Krzesk w latach 1655–1944.
Szkice Podlaskie
Szkice Podlaskie. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Siedlce.
19/20, 2011/2012, s. 287–305.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Charczuk
Opis bibliograficzny:Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1658-2013. Próba zarysu
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
XIII, 2015, s. 7–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Charkiewicz
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 43–53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Chlebda
Opis bibliograficzny:Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych.
Opole, 2011, s. 178 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:W. Chlebda, I. Dobrotová.
Opis bibliograficzny:Tematyczny czesko-polsko-rosyjski słownik pogranicza.
Opole, 2015, s. 315 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:W. Chlebda
Opis bibliograficzny:Złożone nazwy własne w słowniku przekładowym. Spojrzenie frazeografa.
Studia i Szkice Slawistyczne
Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura, kultura, język. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole
13, 2016, s. 9-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Antroponimy niemieckie zawarte w nazwach miejscowych powiatu białogardzkiego, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 2. Red. M. Klinkosz, A. Lica, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2015, s. 241–256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), cz. V: Damerow – Fritzowe, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 1. Red. M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 99–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego).
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin
R. XXXIII, z. 1 , 2018, s. 169-190.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym województwa pomorskiego.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 375–398,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy miast powiatu sławieńskiego., (w:) Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej XI
Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T. XI. Ośrodki miejskie. Red. W. Rączkowski, J. Sroka. Darłowo–Sławno
, 2013, s. 145-160.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczańskiego).
Wydawnictwo Jasne. Pruszcz Gdański , 2017, s. 350, [1] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy mieszkańców Białogardu w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 89-98.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy osób duchownych z Gdańska w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 34–55.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Toponimiczna przestrzeń średniowiecznego Koszalina. Cz. 1, Miejscowości.
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku. Koszalin.
42, 2014, s. 27–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Toponimy upamiętniające kapłanów w nazewnictwie powiatu białogardzkiego
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
6, 2011, s. 58–63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Chmiel
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Górnego Śląska z perspektywy historycznej i w kontekście współczesnym.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Czasopismo naukowe Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. LIX, 2017, s. 593-606.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Chodyła
Opis bibliograficzny:Osadnictwo i zaludnienie powiatu konińskiego w latach 1789–1791.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XIX, 2015, s. 7–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Chodyła
Opis bibliograficzny:Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793.
Muzeum Regionalne Pyzdry. Pyzdry, 2015, s. 151 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Choińska
Opis bibliograficzny:Willa „Lodusieńka” – modrzewiowy rarytas wśród świdermajerów
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Praca zbiorowa pod red. R. Lewandowskiego. Wydawnictwo Świdermajer. Józefów
T. 4, 2018, s. 189–194.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chojnacka-Kuraś, A. Wesołek
Opis bibliograficzny:Named entity annotation in the National Corpus of Polish
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIII, 2012, s. 85-98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Chojnacka
Opis bibliograficzny:Witomino. Stan badań nad historią dzielnicy
Zeszyty Gdyńskie
Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Gdynia.
9, 2014, s. 131–137,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Chojnacki
Opis bibliograficzny:Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 229–238.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. i B. Chorąży
Opis bibliograficzny:Początki Bielska w świetle nowych odkryć archeologicznych
Bielsko-Bialskie Prace Historyczne
Bielsko-Bialskie Prace Historyczne. Wydawnictwo Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Bielsko-Biała
T. 1, 2014, s. 11-30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Antroponimy w niemieckich i polskich nazwach ulic Opola, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 107–134.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Najstarsze nazwy miejscowe ziemi kozielskiej
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Wydawnictwo IŚL. Opole
T. 17, 2014, s. 23-37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXI, 2012, s. 45–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXX, 2011, s. 125–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Nazwy złożone w toponimii śląskiej.
Opole , 2011, s. 155 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Odra w nazewnictwie miejskim Górnego Śląska.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. LXXIX, 2016, s. 187-202.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Polityka władz wobec nazewnictwa górnośląskiego w okresie międzywojennym
Opolski Rocznik Muzealny
Opolski Rocznik Muzealny. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
T. XX, 2014, s. 111-123.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Profesor doktor habilitowany Ernst Eichler (1930-2012)
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. LXXI, 2012, s. 321-322.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Przemiany nazewnicze w latach 1945-1950 na przykładzie nazw miejscowości ziemi nyskiej.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. 82, 2018, s. 206-220,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXVII, 2015, s. 201–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Rzeki i ich wpływ na krajobraz nazewniczy Kędzierzyna-Koźla.
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Wydawnictwo IŚL. Opole
T. XVIII, 2016, s. 9-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Schlesische Orts- und Flurnamen mit dem Glied Mühle/młyn, (w:) Wassermühlen und Wassernutzung
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. Hrsg. M. Maříková und C. Zschieschang. Franz Steiner Verlag. Stuttgart
, 2015, s. 173–192
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak, S. Sochacka
Opis bibliograficzny:Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2015, s. 470
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chorowska, P. Duma, M. Furmanek, M. Legut-Pintal, A. Łuczak, J. Piekalski
Opis bibliograficzny:Wleń jako miejsce centralne
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 153-193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Chromik
Opis bibliograficzny:Geschichte des deutsch-slawischen Sprachkontaktes im Teschener Schlesien. (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa FzDiMOS, 7).
Universitätsbibliothek Regensburg. Regensburg , 2018s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Chrupczalska-Laskowska
Opis bibliograficzny:”Jaja na trzepaku”, ”Pęczak nie pęka”, ”Czarna piękność” : język i styl przepisów kulinarnych Marty Gessler
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
T. 1, 2013, s. 23-32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Chruszczewski, M. Kudła
Opis bibliograficzny:Etnonimy pokarmosemiczne. Tradycje kulinarne w nazwach grup etnicznych z perspektywy językoznawstwa antropologicznego.
Język. Kultura. Komunikacja
Język. Kultura. Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wrocław
vol. 9, 2016, s. 9-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:K. Chrzan
Opis bibliograficzny:Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w.
Przegląd Archeologiczny
Przegląd Archeologiczny. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań
T. LXVI, 2018, s. 261-282.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak
Opis bibliograficzny:Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
Slavia Antiqua
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.
T. LIX, 2018, s. 195-220.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak
Opis bibliograficzny:Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chełmińskiej w okresie wczesnego średniowiecza w świetle tradycji miejsca centralnego
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 41-58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak, R. Kaźmierczak, B. Kowalewska, J. Niegowski
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej. Badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2013-2015
Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubuskie Materiały Konserwatorskie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
T. 12, 2015, s. 137-145.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Chudzik
Opis bibliograficzny:Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej
Światowit
Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. 13/14, fasc. A/B, 2015/2016, s. 107-132.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Problemy toponomastów.
Respectus Philologicus
Respectus Philologicus. Regionalne czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych. Uniwersytet Wileński. Wydział Humanistyczny w Kownie, Centrum Badań Socjokulturowych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny w Kielcach. Kowno–Kielce.
20, 2011, s. 202–208.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Ślady karczem w nazwach kieleckich ulic.
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.
XXXIV, 2013, s. 11–16.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kiernozia i jej sławni mieszkańcy z przełomu XVIII i XIX wieku.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
III, 2012, s. 269–280.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kolonizacja holenderska-olęderska (olenderska) na terenie ziemi gostynińskiej.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 305–320.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Sławni mieszkańcy Kiernozi z przełomu XVIII i XIX w.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
2, 2011, s. 3–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Słubice Prusów, Słubickich, Mikorskich, Potockich i Grzybowskich.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 321–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Graf, M. Cieliczko
Opis bibliograficzny:”Atak chmielu” w kuflu i ”Pierwsza pomoc” w pokalu. Piwo okiem filologa.
Język. Religia. Tożsamość
Język. Religia. Tożsamość. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża. Gorzów Wielkopolski
2, 2017, s. 7-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Cieplik
Opis bibliograficzny:Historia karczmy w Bralinie
Parantele
Parantele. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu
3, 2018, s. 245-259.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Ciesielka, D. Milińska-Tran
Opis bibliograficzny:La toponymie du monde des sorciers en anglaise, français, italien et polonais ou quelques aspects des traductions d’Harry Potter, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 413–421
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Cieśla
Opis bibliograficzny:Zróżnicowanie genetyczne hydronimów na obszarze Suwalszczyzny, Warmii i Mazur
Mrągowskie Studia Humanistyczne
Mrągowskie Studia Humanistyczne. Studia Humanitatis Mrongoviensis. ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W OLSZTYNIE, KOŁO W MRĄGOWIE
1 (10), 2014, s. 3-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Chronologia i standaryzacja imion zdrobniałych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 57–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Co może być największym zagrożeniem dla polszczyzny następnych pokoleń? Jak przeciwstawiać się deprecjacji języka polskiego?
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 39–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Czy możemy mówić o antonimach, synonimach w nazwach własnych?, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 269–276.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 113–124.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 99-106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze raz o różnicy między motywacją a etymologią nazw własnych na przykładzie antroponimu, tzw. obraźliwego, (w:) Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska.
Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
, 2014, s. 39–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jubileusz Rudolfa Šrámka.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 447–448.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]. Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014, 487 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
Kraków
LIX, 2015, s. 469–470,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Maria Bobowska-Kowalska (8 V 1931–3 II 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 29–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Maria Kamińska (29 VII 1930–9 VI 2011).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 9–11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 13–18.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 282–286.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Oficjalność i wariantywność imion nadawanych w Polsce.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 129–143.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:O nazwisku Wolnicz i o kilku innych, ale także o nazwach miejscowych z sufiksem -icz, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 61–71.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie: stan obecny, perspektywy badawcze.
PorJez
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 41–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Osiągnięcia onomastyczne jubilatów, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 321–329.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa, I. Nobis, R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Prace naukowe Profesor Marii Malec
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 11–26.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
VII, nr 1, 2012, s. 245–255.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:R. Mrózek, Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicznej. Galeria „Na Gojach”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice–Cieszyn–Ustroń 2010, 72 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 206–208.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Studia onoamstyczne i dialetologiczne, red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 22, Poznań 2011, 180 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 263–264.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Ed. M. Harvalík, E. Minářová, J. M. Tušková. Brno 2009, 315 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 216–217.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (5 VI 1932–9 I 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 16–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały Profesora Roberta Mrózka, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 7-15.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. XV, 2015, s. 209-218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Ethnica jako podstawy motywacyjne antroponimów historycznego Podlasia, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 135–148.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie akt horodelskich).
Białorutenistyka Białostocka
Białorutenistyka Białostocka. Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok
T. VII, 2015, s. 346-354.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wybrane problemy.
Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 2019, s. ss. 293.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Z toponimii Podlasia (nazwy z apelatywem lad, lada, lado), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 113–117.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Studium o rodzinie Cudnych z Ładzynia.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXIII, 2015, s. 15–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Wokół historii wsi ładzyńskiej oraz folwarku, dziejów rodziny Cudnych i nie tylko.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXII, 2014, s. 19–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Cwanek-Florek
Opis bibliograficzny:Hodonimy Wiednia. Typologia semantyczna nazw ulic stolicy Austrii.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
LIV, 2014, s. 531–546.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Ćwikła
Opis bibliograficzny:Śladem Głowackich herbu Prus I (do początku XVI wieku)
Częstochowskie Teki Historyczne
Częstochowskie Teki Historyczne. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Częstochowa
T. 8, 2018, s. 43-52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rogowska Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Onomastyczny obraz Pomorza w dramacie Jana Karnowskiego Zôpis Mscëwòja, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 184–197.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:”Jak ulana...” : etymologie ludowe nazwy gdańskiej dzielnicy Oliwa.
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. XIII, nr 2, 2018, s. 55-65,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Maria Kamińska. Służba tradycji – szukanie nowych przestrzeni badawczych., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 37–47.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Odniesienia do Boga w etykiecie językowej bohaterów dramatów Jana Karnowskiego
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
8/1, 2013, s. 45–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Cybulski
Opis bibliograficzny:O problemach z normalizacją morfonologiczną kaszubszczyzny literackiej (na przykładzie Łiskawicë Stanisława Jankego), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 285–293.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejscowe gminy Nowej Słupi i okolic w ”Świętokrzyskich opowieściach, legendach, gawędach” Leonarda Zyzmana.
Debaty Świętokrzyskie
Debaty Świętokrzyskie. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce
vol. 2, 2016, s. 259-279.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:System mikrotoponimiczny wsi Nietulisko Duże i Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim na Kielecczyźnie.
Studia Logopaedica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 82–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:Wspomnienie o Profesor dr hab. Danucie Kopertowskiej (8 VIII 1935–30 XII 2010)
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 10, 2014, s. 105-111,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Czachorowska
Opis bibliograficzny:A. Myszka, Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 3, 2017, s. 134–137.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czachorowska
Opis bibliograficzny:Najczęściej reprezentowane typy nazw osiedli w Bydgoszczy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 248–250.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. S. Czachorowski
Opis bibliograficzny:Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów.
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Wrocław, 2019, s. 189, [2] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Czaja, Z. Kozieł, R. Golba, A. Pilarska
Opis bibliograficzny:Atlas historyczny miast polskich, (w:) Z Dziejów Kartografii
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z Dziejów Kartografii. T. XVIII. Pod red. B. Konopskiej i J. Ostrowskiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2014, 24 artykuły i komunikaty.
, 2014, s. 349–352
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Apelatywy ukryte w nazwach miejscowych (na podstawie ziemi lwowskiej), (w:) Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku
Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku. Red. I. Kępka, L. Warda-Radys. T. 1. Wyd. \"Bernardinum\". Gdańsk
, 2011, s. 32-42
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla, A. Kutyła
Opis bibliograficzny:Nazwy lubelskich aptek.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LX, z. 6, 2012, s. 75–85.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie 379. Lubin , 2011, s. 328 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Toponimy ziemi halickiej w nowej interpretacji
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 2, 2019, s. 83-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: ”Cucułowce” i ”Czupernosów”.
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
1, 2016, s. 63-68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 27–47.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Artystyczne wykorzystanie znanej frazy z Elementarza Mariana Falskiego w utworze Wandy Chotomskiej „Ala ma kota”, (w:) Edukacja czytelnicza
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
, 2011, s. 191–218.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Aspekty kulturowe, historyczne i topograficzne nazw bydgoskich ulic i osiedli, (w:) Język. Natura. Cywilizacja
Język. Natura. Cywilizacja, pod redakcją E. Laskowskiej, B. Morzyńskiej-Wrzosek i W, Czachowskiego, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr XXII, Bydgoszcz.
, 2012, s. 34–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Aspekty religijne i społeczne imion najstarszych mieszkańców regionu Bydgoszczy.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Series Nova. Katedrze Gramatyki i Semantyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW w Bydgoszczy. Bydgoszcz
Vol. 3 , 2018, s. 51-64,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Językowe i kulturowe aspekty imienia Edward, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 56–67.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo wiejskie a wiejskie mikrosystemy toponimiczne.
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. M. Harvalík. Praha.
LV, 2016, s. 53–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Obraz społeczeństwa w międzywojennej Bydgoszczy utrwalony w antroponimii miasta w świetle powieści Wiesława Rogowskiego pt.: „Kamienny bruk”, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XVII
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVII. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Towarzystwo Kultury Języka Odział w Łomży. Łomża.
, 2013, s. 115–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Omówienie książki L. B. Sudakiewicz \\\"Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej\\\".
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 1, 2015, s. 95–108.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:O zagadkowej nazwie osiedla Czyżówko, (w:) Polszczyzna budgoszczan
Polszczyzna budgoszczan. Historia i współczesność. Pod red. M. Święcickiej. Wydawnictwo UKW. Bydgoszcz.
, 2011, s. 117–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 169–181
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Cząstka-Szymon, H. Synowiec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w szkole — refleksje dydaktyczne, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 119–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Czechowska, M. Rzeszowski (red.)
Opis bibliograficzny:Duch i czas: materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. [4/5]
Szubin, 2008-2009, s. 152 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:S. Przęczek-Kisielak, K. Czekańska, M. Gałkowska, P. Karpeta, M. Milaniak, K. Oracz, K. Ptak, A. Sarnowska-Frank, M. Stróżyk
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399–1418.
Conversatoria Linguistica
Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy afiliowany przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Siedlce
XII, 2018, s. 195–226,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie Barbarzyńcy w ogrodzie, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 107-114.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w \\\"Trylogii księżycowej\\\" Jerzego Żuławskiego wobec słownika i systemu nazewnictwa potocznego.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 11–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:O niektórych nazwiskach mieszkańców parafii Osie na podstawie księgi chrztu z lat 1741–1750, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 3. Red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2016, s. 49–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Sposoby polonizacji XVIII wiecznych nazwisk niemieckich utrwalonych w księgach chrztu parafii Osie, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 68–78.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Nazwa Szopy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 250–253.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 253–256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych.
Lublin , 2015, s. 223 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne, dziedzictwo kulturowe i turystyka.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 53–73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Przekład nazw geograficznych w „Podróży dookoła świata” Jurgija Lisianskiego (1803–1806).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 211–234.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Teoria nazw geograficznych.
Warszawa, 2011, s. 266 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2013, s. 94 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2011, s. 92 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czesak
Opis bibliograficzny:Od Kareniny do Anodiny, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 146–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Czeszewski, K. Foremniak
Opis bibliograficzny:Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych. Red. Naukowa M. Bańko.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2011, s. 349 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:K. Czonstke
Opis bibliograficzny:Osadnictwo kultury pomorskiej na stanowiskach nr 18 i 19 w miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki
Teki Kociewskie
Teki Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne wydawane przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Tczew
z. 10, 2016, s. 112-116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 131–142.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995–2010.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 71–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Geographical Names Deriving from Saints’ Names (Patrocinia) in Poland.
Onomastica Uralica
Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Ed. V. Tóth. Debrecen–Helsinki
8, 2011, s. 227–245.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:I. Billy, Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9 — ihre Namen kurz erklärt. Engelsdorfer Verlag. Leipzig 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 299–300.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Imię Maria w polskiej ojkonimii
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 43–51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Imiona nadawane w Warszawie w latach 1995–2010, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 83–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Jeszcze o potrzebie ujednolicenia terminologii onomastycznej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 83-90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Lexicon der Vornamen, 6., völing neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Dudenverlag. Mannheim–Zürich 2013, 480 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 302–303.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch, H. Górny, M. Magda-Czekaj, E. Palinciuc-Dudek, E. Supranowicz
Opis bibliograficzny:„Najczęstsze nazwiska w Polsce – współczesność i historia. Słownik elektroniczny”. Stan badań nad projektem
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 299–314,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.)
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. XIII: Sa-Si
Kraków, 2016, s. 215 + II
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.)
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. XIV: Sk-Sn
Kraków, 2017, s. 197 + III
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Nick – nowa kategoria antroponimiczna?, (w:) Język w internecie
Język w internecie. Antologia. Pod red. naukową M. Kity i I. Loewe. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice
, 2016, s. 123–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Onomastyka przyszłości
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXIV, 2014, s. 167-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Portret onomastyczny Stefana Reczka
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
9, 2018, s. 11-22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 71–79.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. s. 111.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:R. Šrámek, Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Bd. 16, Praesens Verlag, Wien 2007, 569 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 239–240.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:The Great Toponymie Divide. Reflections on the definitione and usage of endonyms and exonyms. Ed. P. Woodman. Główny Urząd Geodezji I Kartografii. Warszawa 2012, 302 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 286–287.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 97–106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zachodnioeuropejskie poglądy na chrematonimię, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 125–132.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zmiany nazw miejscowości w świetle prac Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (na przykładzie województwa łódzkiego), (w:) Nie tylko o dydaktyce...
Nie tylko o dydaktyce... Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Annie Grochulskiej. Pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek. Piotrków Trybunalski
, 2011, s. 73–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung/Surnames. Journal of Name Studies. Hrsg. S. Brendler. Jahrgang/Volume 5, Hefte/Numbers I–II. Hamburg 2010, 217 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 249–250.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czwojdrak
Opis bibliograficzny:Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Zawiera rec. książki: M. Wolski, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Wyd. Societas Vistulana. Kraków 2013, ss. 438
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa-Poznań
T. LIII, 2015, s. 227-228. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Ostrołęka
z. 27, 2013, s. 48-58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic Kadzidła, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 349–356.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:O nazwach ulic pamiątkowych w Ostrołęce, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 133–136.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1. Słownik nazwisk.
2013, s. LXX + 150 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o nazwiskach z formantem -owicz//-ewicz na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie inskrypcji nagrobnych wschodniej Lubelszczyzny), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 149–166.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Profesor Stefan Warchoł – kontynuator idei ośrodka slawistycznego w Lublinie, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 11–16.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Pseudonimy partyzanckie w obwodzie włodawskim utworzone od apelatywów odzwierzęcych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 75–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Uwagi o mikrotoponimii powiatu włodawskiego, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 143–156.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Uwagi o pograniczu językowym na przykładzie antroponimii południowego Podlasia, (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 53–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi.
Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2011, s. 301 s.
Rodzaj publikacji:księga pamiątkowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dąbrowska
Opis bibliograficzny:Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with proper names.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin
T. LXIII, z. 6 , 2015, s. 53-88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Nazwiska z sufiksem -uk, -czuk w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze „Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” Kazimierza Rymuta, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 137–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwiskach polskiego pochodzenia w wybranych ukraińskich słownikach antroponimicznych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 97–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 113–122
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej, (w:) Kulturowe konteksty języka
Kulturowe konteksty języka. Pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej. Szczecin.
, 2014, s. 47-56
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Z zagadnień zapisu imion kanonicznych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 187–198.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Dąbrowska
Opis bibliograficzny:Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku).
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
III, 2011, s. 91–104.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. M. Kojder. Lublin, 2014.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego.
XV, 2015, s. 646–650.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Etnonimy v russkih i pol’skih leksikografiˇceskih rabotah
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. 14, 2014, s. 165-177.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Etnonimy w słownikach ogólnych języka polskiego i rosyjskiego.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXV, nr 2, 2016, s. 363–375.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Księgi metrykalne dawnych parafii mahometańskich w Polsce jako źródło do badania antroponimii Tatarów litewsko-polskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 357–366.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim. M. Sajewicz. Lublin, 2013.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 380–382.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska w nagłówkach prasowych, (w:) Człowiek i kultura w komunikacji medialnej
Człowiek i kultura w komunikacji medialnej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin: Wyd. UMCS
, 2015, s. 111–122.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwy rosyjskich uczelni wyższych w okresie poradzieckim.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 169–183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:On the Use of Surnames in Polish Newspaper Headlines.
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. M. Harvalík. Praha.
LVI, 2016, s. 62–75.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Pani Profesor Zofia Abramowicz – kilka uwag o pracy badawczej i podróżach naukowych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 27–31.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1918).
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 2, 2015, s. 363–374.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 227–237.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Sposoby rejestracji osób w księgach metrykalnych dekanatu białostockiego w II połowie XIX wieku – alfabetyczne spisy ochrzczonych z roku 1875 i 1880, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 167–186.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska
Opis bibliograficzny:Le Petit Prince et les amis au pays des traduction.
Ksiągarnia Akademicka. Kraków, 2012, s. 656 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach
Historia Slavorum Occidentis
Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Wyd. Adam Marszałek. Toruń
3 (14), 2017, s. 23–42.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Książka ”Radzim - gród i wieś nad Wartą” w kontekście badań nad osadnictwem grodowym Wielkopolski. Zawiera recenzję książki: Radzim - gród i wieś nad Wartą. Dziekanowice 2017
Historia Slavorum Occidentis
Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń
1, 2018, s. 109-118. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis.
Historica Slavonorum Occidentis
Historica Slavonorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń.
1 (10), 2016, s. 266–277.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Przyczynek nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu
T. 16, 2015, s. 209-217.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Danowska
Opis bibliograficzny:Dzieje rodziny Czackich na Wołyniu do XVIII wieku
Przegląd Wschodnioeuropejski
Przegląd Wschodnioeuropejski. Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
[Nr] 6, [cz.] 2 , 2015, s. 11-26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Dawidejt-Drobek
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2015, s. 160
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Dawidowicz
Opis bibliograficzny:\\\"Biba\\\", \\\"Lijek\\\", \\\"Wtorek\\\", \\\"Grucha\\\", czyli o przezwiskach polskich sportowców. , (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2011, s. 95–102.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 341–354,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Nazwy potraw a marketing. Perswazyjne środki językowe we współczesnym nazewnictwie gastronomicznym.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 13, 2013, s. 99–122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Nazwy świąt katolickich w świadomości współczesnych użytkowników polszczyzny
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 6, 2015, s. 70-83.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa.
Roczniki Biblioteczne
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
T. LIX, 2015, s. 125-139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:O nazwach kolorów farb do wnętrz sprzedawanych na polskim rynku
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo
z. 8, 2012, s. 53-73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 10, 2014, s. 87–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Dębicki
Opis bibliograficzny:Zagadnienia etniczne i językowe jako czynniki spajające i dezintegrujące Śląsk nowożytny? Podokres 1618/48–1740
Sobótka
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław
T. LXVIII/2, 2013, s. 85-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Dębowiak
Opis bibliograficzny:Witold Mańczak (12 VIII 1924–12 I 2016).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 5–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 56–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Kontakty językowe polsko-moskiewskie w XV wieku w świetle nazewnictwa geograficznego (na podstawie ”Roczników...” Jana Długosza).
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIX, 2016, s. 75-90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:O nazwach i ludziach: studium onomastyczne (na przykładzie wsi Wilczogęby w gm. Sadowne).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
nr 1, 2012, s. 25–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 3, 2011, s. 5–29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. I. Deczyński
Opis bibliograficzny:Kształtowanie nazewnictwa ulic toruńskiego osiedla Bielany w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rocznik Toruński
Rocznik Toruński. Wyd. Towarzystwa Miłośników Torunia. Toruń
T. XLV, 2018, s. 105-135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:T. Demidowicz
Opis bibliograficzny:Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 1. Siedlce, 2009.
S